Transport på sjø og land
– smart, bærekraftig og effektivt

Foto: Jostein Bergset.

Transport på sjø og land – smart, bærekraftig og effektivt

Foto: Jostein Bergset.

Kystterminalene er et nettverk av ekspeditører langs norske kysten.
Sammen leverer vi komplette logistikkløsninger med fokus på grønne løsninger.

Kystterminalene er et nettverk av speditører langs norske kysten.
Sammen leverer vi komplette logistikkløsninger med fokus på grønne løsninger.

Foto: Jostein L. Bergset
Dag Bakka - mtlogistikk.no

Sammen er vi årlig involvert i:

3 727 590

tonn gods

13 528

årlige anløp Kystruten

19 065

årlige anløp totalt